Teneinde goede argumenten te hebben om de Eempolder “Oostermeent” ook in de toekomst als weidegebied te kunnen handhaven, zal dit gebied worden geïnventariseerd in het voorjaar van 2000 (coördinatoren: Dick Jonkers en Mare van Houten). Andere gebieden die als kandidaten voor een broedvogelinventarisatie werden genoemd: Tafelbergheide, Muiderberg, Naarderbos, Snip, Eemmeerkust, Hei achter Laapersveld, Limitische heide, IJzeren veld, Crailo, Trappenberg. Meer informatie te verkrijgen via Subgroep Avifauna (adressen achterin De Korhaan).