Naar aanleiding van de steeds langduriger verblijven in het Naardermeer van de visarend in de afgelopen voorjaren, vroeg Natuurmonumenten zich af wat ze extra kon doen om die soort tot vestiging te bewegen. Voedsel is er genoeg, maar nestgelegenheid is een ander verhaal. In naburige landen broedt hij vaak in hoge vrijstaande bo men, maar ook op kunstnesten in hoogspanningsmasten, op boeien, rostwanden, etc. Deze waren soms vrij laag boven de grond (boeien, kleine rotseilandjes), maar hadden wel altijd vrij uitzicht rondom. Het leek Natuurmonumenten dat plaatsing van kunstnesten met een redelijk vrij uitzicht rondom, op een relatief rustige en veilige plek, deze soort misschien over de streep zou kunnen trekken om zich ook in het Naardermeer (en dus in Nederland) te vestigen.