Ruud van Beusekom heeft op een bijzondere manier ontdekt, dat er in 1999 een broedgeval van een buidelmees moet hebben plaatsgevonden in ons werkgebied: “Op zondag 2 april 2000 vond ik bij de Stichtso Brug (aan de Eemmeerzijde) een nest van een buidelmees. Curieus, want de buidelmezen komen dan ongeveer pas binnen en dan al een nest? Bij nadere inspectie bleek het om een oud nest van vorig jaar te gaan.