Een bijzondere waarneming in onze regio. Het was Martijn Voorveld, die zo gelukkig was maandagochtend 3 april een hop aan te treffen achter het Unameertje (ook wel Ballastmeertje genoemd) aan de oostzijde van de Vijfhoek, achter de Maxis bij Muiden. Martijn liep achter het meertje over het zandpad richting het Una-bos, toen de vogel voor hem opvloog. Even dacht hij nog met een vlaamse gaai van doen te hebben, maar de vogel ging vervolgens in een boompje zitten aan de rand van het Unabos, zodat hij hem gedurende ongeveer een minuut goed kon bekijken.