In de winter is de dinsdagavond mijn vaste bridgeavond. Voordat we beginnen te spelen, drinken we een kopje koffie en babbelen we even gezellig met elkaar. Tim, een clubgenoot en ook een vogelaar, en ik wisselen dan regelmatig onze vogelwaarnemingen uit. Tim laat dagelijks zijn hond uit op de Lambrechtskade en doet daar dikwijls leuke waarnemingen, o.a. de ijsvogel, de roerdomp, de visarend en nog veel meer. Ook wandelt hij wel eens op de Hoorneboegse heide en ziet daar o.a. de klapekster (al twee winters aanwezig), de zwarte- de groene- en de grote bonte specht.