De fazant is onze vogel van het jaar 2000, weet u het nog? Nog nooit zijn er van een vogel van het jaar zo weinig waarnemingen gemeld. Begin april waren dat er ongeveer twintig. Het grootste deel van de meldingen heeft betrekking op een beperkt aantal plaatsen, waarvan een deel ook al uit voorgaande jaren bekend was. Wanneer we onze Gooise avifauna er op naslaan, zien we dat de fazant nog een vrij talrijke broedvogel genoemd wordt. Dit houdt in dat er tot het midden van de jaren tachtig minimaal 250 en maximaal 1000 paren binnen het werkgebied voorkwamen. Alleen al in het Naardermeer zouden van 1973- 1980 100-150 paren hebben gebroed! Als er buiten de tot nu toe gemelde gebieden, hoofdzakelijk langs de randmeren liggend, geen fazanten meer worden waargenomen, betekent dat er nog geen tien procent van het vroegere minimumaantal meer over is! Er ligt dus een uitdaging voor de leden om goed op de aanwezigheid van fazanten te letten en de waarnemingen door te geven.