Via het Goois Vogelnet is dit voorjaar net als vorig jaar geprobeerd een lijst samen te stellen met de vroegste terugmeldingen van zomervogels in onze regio. Vanwege de vele overwinteringsgevallen zijn tjiftjaf, roodborsttapuit, zwarte roodstaart en zwartkop niet in deze lijst opgenomen. Volgend jaar zal gepoogd worden het fenologisch onderzoek iets nauwkeuriger aan te pakken. Bij fenologie gaat het eigenlijk niet alleen om de eerste waarneming. Om de terugkeerdatum min of meer nauwkeurig te kunnen vaststellen heb je meerdere vroege waarnemingen nodig. Via die methode sluit je ook vrij eenvoudig overwinteringsgevallen uit.