De Redactie van Vroege Vogels heeft ons gevraagd de aandacht van onze lezers te vestigen op de campagne ‘Bomen voor Koeien’ Dit is een landelijk initiatief van Stichting wAarde en het VARA programma Vroege Vogels. ‘Bomen voor Koeien’ wil dat voor iedere koe in Nederland tenminste één boom wordt geplant, die beschutting biedt tegen de brandende zon, regen en wind. De campagne past in het streven naar een meer natuurlijk platteland en sluit aan bij het Nationaal Stimuleringsproject Gevlochten Heggen, Hagen en Houtwallen van Stichting wAarde. Schaduwbomen, heggen, houtwallen, poelen en ecologische beheerde slootranden spelen hierbij een belangrijke rol. Iedereen die aan de campagne wil deelnemen wordt gevraagd ƒ 15,= over te maken op giro 8209960 van Stichting wAarde in Beek Ubbergen (o.v.v. Bomen voor Koeien) en daarmee één boom te kopen. Ten bewijze daarvan ontvangt men een ‘Bomen voor Koeien’-certificaat.