In de vorige Korhaan hebben we al aandacht besteed aan de pogingen van Natuurmonumenten om met behulp van kunstnesten visarenden van dienst te zijn, in de hoop dat zij rond het Naardermeer zullen gaan nestelen. Gradus Lemmen van Natuurmonumenten was zo aardig ons enkele foto’s van de kunstnesten toe te sturen. De nestconstructie is gelast door NM-medewerker Koen Ledder en vervolgens voorzien van wilgetenen. De nesten zijn op ongeveer veertig meter afstand van elkaar geplaatst en zijn goed te zien vanuit de vogelkijkhut aan de zuidzijde van het meer, te bereiken via het Laarzenpad. Dit voorjaar zijn er nog geen activiteiten van een visarend rond de nesten gezien.