Het Vogelfestival 1999, bij het Lauwersmeergebied, is zo succesvol geweest dat inmiddels is begonnen met de voorbereidingen voor een nationaal Vogelfestival in 2001. De natuurschool Groningen, SOVON en Vogelbescherming Nederland hebben de handen ineen geslagen voor de organisatie van dit evenement. Gastheer van het festival wordt de Stichting Flevolandschap. Het evenement staat gepland voor het laatste weekend van augustus, in het natuurpark Lelystad. Het Natuurpark is vanuit heel Nederland goed te bereiken en is uitermate geschikt voor dit soort activiteiten; een natuurlijke omgeving, zonder dat er gevaar bestaat voor verstoring van vogels.