Door ons werd in het afgelopen jaar, het jaar van de fazant, binnen ons werkgebied maar één exemplaar waargenomen en daarbuiten ook maar enkele eenlingen. Groot was onze verbazing toen wij zaterdag 18 november rond het middaguur het hekje van de kleine patio bij ons huis wilden openen en er met veel lawaai bijna een fazantenvrouwtje tegen Nico zijn hoofd opvloog. Zij kon met veel moeite de dakrand, slechts 12 meter hoog, van de tegenover gelegen woning bereiken. Daar was later het spoor van haar aanvliegen te zien, gelukkig dus niet tegen de ruit die zich daar pal onder bevindt. Enigszins versuft bleef ze op de rand van het platte dak staan en verdween daarna uit het zicht. Ons achterlatend met een vreemde waarneming en met de vraag: waar kwam zij vandaan, uit gevangenschap of uit de natuur? Wij wonen namelijk binnen de bebouwde kom van Hilversum Oost, dus nu niet direct grenzend aan de buitenrand.