In het afgelopen jaar zijn er door de leden van de Vogelwerkgroep weer heel wat activiteiten verricht. Het jaarverslag dat u in deze Korhaan aantreft geeft een indrukwekkend overzicht van zaken waar wij ons mee bezig hielden in het jaar 2000. De gebruikelijke tellingen lopen in het algemeen behoorlijk goed. Behalve onze eigen Eempoldertellingen doen wij ook mee aan diverse andere (landelijke) tellingen. Gelukkig kon er ook in 2000 weer een deel van het werkgebied worden geïnventariseerd. Op het gebied van inventarisaties waren wij vroeger een stuk actiever en het is dan ook jammer dat we de laatste jaren nog maar heel moeilijk aan inventarisators (m/v) kunnen komen. Om dit probleem op te vangen zullen we de komende jaren opnieuw meer aandacht moeten gaan schenken aan de inventarisatiecursus en begeleiding. Ook de andere activiteiten van de werkgroep lopen over het algemeen goed. Er is nog altijd redelijk veel belangstelling voor lezingen, excursies en cursussen, ook al was er dit jaar een keer een nogal bescheiden opkomst bij de Vogelherkenningscursus. De jeugdcursus is zeker een groot succes. Voor deze activiteit werden wij zelfs genomineerd voor een vrijwilligersprijs. Op het gebied van natuurbescherming ging veel energie zitten in pogingen om de ravelijnen van de vesting Naarden ook voor vogels aantrekkelijk te houden. Dit was een zeer moeizaam proces, maar onlangs hebben de gezamenlijke groepen die zich hiervoor ingezet hebben toch weten te bereiken dat er de komende jaren beter rekening met de natuurlijke waarden van deze terreinen zal worden gehouden. Al met al was 2000 een succesvol jaar voor onze werkgroep en ik dank dan ook allen die zich daarvoor hebben ingezet.