Het bestuur van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, bestaande uit negen personen, vergaderde het afgelopen jaar zeven keer. Mogelijk dat het voor velen een gewoon vogelwerkgroepjaar was, voor het bestuur is het, naast het gewone, doorgaande werk, toch een druk verenigingsjaar geweest. Het bestuur heeft een bezwaarschrift laten uitgaan naar de Dienst Landelijk Gebied Utrecht. Hierin spraken wij onze zorg uit over de toekomstige recreatieve voorzieningen in, onder andere, de polderreservaten in de Eempolders. In een gesprek met de Dienst, het Waterschap Eem & Vallei en de beheerder van Natuurmonumenten hebben wij hen niet kunnen overtuigen van ons bezwaar. Natuurmonumenten heeft echter toegezegd het gebied in de gaten te houden op recreatieve buitensporigheden.