Er is weer een loot toegevoegd aan de volgeladen boom met vogelboeken door de verschijning van het “Vogellogboek van de Twintigste Eeuw”. Geen echt vogellogboek, maar een bundel verhalen waarin gebeurtenissen met vogels en vogelaars een rol spelen. In het boek zijn vier bijdragen van leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. opgenomen. De inhoud is zeer gevarieerd en die variatie geldt ook voor de leeftijden van de auteurs. De oudere generatie heeft het met heimwee over de glorie van helaas verdwenen gerenommeerde vogelgebieden, de jongere voert de jacht op zeldzame vogels, het mobieltje en de semafoon op. De spreiding van de plaatsen waar men iets beleefde gaat over het hele land, maar ook het buitenland krijgt aandacht. Opmerkelijk is de focussing van de schrijvers op Noord-Holland en de kuststreek. Zou daar meer te beleven zijn of hangt het meer samen met hun woonplaatsen?