Sinds woensdag 21 maart is Nederland in de greep van het mond- en klauwzeervirus. Voor de boeren in ons land en de andere landen waar deze ziekte heerst is dat een enorme tegenslag. Vooral het vernietigen van dieren is een zeer ingrijpende maatregel die vanzelfsprekend zeer veel emoties oproept. In de eerste plaats natuurlijk voor de getroffen agrariërs en hun families, maar ook voor anderen in de getroffen gebieden en voor iedereen die zich het lot van de dieren aantrekt. Wie nu nog in agrarische gebieden komt, treft er een haast bizar landschap aan, want er is nauwelijks nog een schaap of rund te bekennen. Natuurlijk komt het meeste vee pas begin mei massaal uit de stallen, maar het valt toch op dat nu vrijwel alles binnen wordt gehouden.