Op 18 maart j.l. is, geheel onverwacht, Jaap Taapken overleden. Jaap was al vanaf het eerste uur lid van de vogelwerkgroep. Veel leden van de vogelwerkgroep kennen hem als een bevlogen natuurbeschermer en vogelkenner zonder weerga. Bij zijn overlijden was Jaap Taapken net 76 jaar geworden. Al van jongs af aan voelde Jaap zich verbonden met de natuur. Reeds op negenjarige leeftijd sloot hij zich aan bij district het Gooi van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. In 1941 verscheen al een eerste artikel van zijn hand over het broeden van de geoorde fuut op het Laarder Waschmeer.