Het bestuur van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, bestaande uit negen personen, vergaderde het afgelopen jaar zes keer. Het bestuur was in 2001 als volgt samengesteld: Voorzitter: Rob Kole Secretaris: Mare van Houten Penningmeester: André Kerkhof SG Algemene Zaken: Bep Dwars SG Avifauna: Guus Proost SG Communicatie: Simon Visser SG Excursies: Joke van Velsen SG Natuurbescherming: Dick Jonkers SG Vogelcursus: Atie van Klaveren Het bestuur had in 2001 weer te maken met diverse zaken die voortvloeien uit zijn tweeledige taak; coördinatiepunt zijn binnen de vereniging en de vertegenwoordiging van de Vogelwerkgroep in contacten met externe instanties en personen.