‘Net uit het ei gekropen, nog warm en niet helemaal opgedroogd, volgen hier de perikelen rond het coördinatieteam, dat tracht de soorteigen geluiden van de vele werkgroepen te laten klinken als een harmonie van aangenaam vogelgezang’.