Even niet de sores van de notulen van de januarivergadering of de agenda voor de komende septembervergadering, maar gewoon even aandacht voor de kernactiviteit van de Subgroep Avifauna: de Werkgroepen. We hebben er een drietal uitgelicht: werkgroepen die zich alle drie inzetten voor het beschermen van een speciale groep vogels of vogelsoort.