Sinds Wim Duurland afscheid nam als redactielid is er nog niet op alle punten goede vervanging gevonden. De vorige Korhaan kwam dan ook te laat bij de leden thuis, hoewel diverse vakanties daarbij ook een rol speelden. Bij het samenstellen van nummer drie deden zich wederom problemen voor. Nu was er op de deadline (15 juni) nauwelijks kopij. Langzamerhand druppelde er wat binnen, maar het was niet genoeg voor een compleet nummer. Het gevolg hiervan is: een samengevoegd nummer drie en vier.