Wij, vogels, raken ons eiland kwijt door de vele vegetatie! Kom ons snel helpen om die te verwijderen. Zoals u al in de Gooi en Eemlander heeft kunnen lezen, gaat het helemaal niet goed met het vogeleiland bij de pier bij de haven van Huizen. Omdat daar zwarte grond is opgebracht, ontwikkelt zich een dichte vegetatie. Voor soorten als sterns verdwijnt daarmee de broedgelegenheid.