De werkgroep Nardinclant zet zicht regelmatig actief in om het Gooi mooier te maken. Hulp daarbij is altijd welkom. De groep organiseert werkdagen op de volgende data: Zaterdag 11 oktober Laagveenbeheer, Flevooord (Huizen) Zaterdag 1 november Leemkuilbeheer De Tafelberghei (Blaricum/Huizen) Zaterdag 29 novemberNatuurtechnisch bosbeheer, Naarder Eng (Naarden) Deze werkdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 15.30 uur. Voor soep en koffie wordt gezorgd. Neem zelf wel eten mee. ledere vrijwilliger is verzekerd tegen ongevallen. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van Nardincland (035) 624 00 40 of bij Jan Loggen (035) 693 13 90. Ook kunt u kijken op de website; http:// www.nardinclant.nl.