Met de nodige verbazing heb ik een artikel gelezen van Erwin van Laar “Uilen doen het ‘s nachts” in de Korhaan van september van dit jaar. Met name de inleiding bij het artikel roept bevreemding op. Het blijkt de bedoeling te zijn van de redactie een discussie over het ringen van vogels te entameren. Het streven meer leven in de brouwerij te brengen door middel van een polemiek is lovenswaardig. De uitvoering echter in het geheel niet. Het is om te beginnen gebruikelijk in het geval van een polemiek de aangevallen partij mede te betrekken in de discussie. Deze krijgt dan het artikel ter inzage en kan in het zelfde nummer een reactie geven. Zo krijgt de lezer een kans de voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Nu staat er in het septembernummer alleen de mening van één partij. Een mogelijkheid voor een reactie laat op zijn minst maanden op zich wachten. Daarbij zijn de ringers zelfs helemaal niet op de hoogte gebracht van het artikel van Van Laar. Dit voelt toch lichtelijk als een onverwachte aanval.