Bij het samensteller! van nummer vijf van de Korhaan waren er een week voor de sluitingsdatum negen stukken binnen gekomen. Wat een luxe voor de redactie, die er daardoor echt weer zin in heeft gekregen. Ook enige ‘nieuwkomers’ lieten zich niet onbetuigd. Hulde voor deze schrijvers! Nu kan de redactie af en toe, als er tijd over is, eens een verhaal nakijken op al te erge stijl- en taalfoutjes. Het streven is echter om de stukken zo authentiek mogelijk te plaatsen om de schrijver recht te doen. Raatjes en foto’s zijn er nog niet binnen gekomen, graag nog aandacht hiervoor (minimaal 300 dpi, drukkwaliteit; opsturen naar w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl). De afbeeldingen in de Korhaan zijn overigens nog niet van uitmuntende kwaliteit. Onderzocht wordt nog waar dat aan ligt. Mogelijk zal de Korhaan op termijn digitaal aangeleverd worden, wat de kwaliteit aanmerkelijk kan verbeteren.