Onze vereniging is een vogelwerkgroep. Dat werken gebeurt vrijwillig en vanuit belangstelling, maar is wel onze basis. Voor verschillende activiteiten worden nog belangstellenden gezocht: • De subgroep Avifauna zoekt versterking van het Coördinatieteam en belangstellenden voor verschillende inventarisaties (gierzwaluwen, ganzen en steltlopers), voor weidevogelbescherming (overdag) en deelnemers aan de vogeltrek telpost in het Corversbos. In februari is er een timmerdag voor nestkasten • Het bestuur heeft een vacature voor natuurbescherming, en vanaf begin 2004 voor het coördineren van de subgroep avifauna Voor communicatie heeft Auke Douma zich moeten terugtrekken. Hij is opgevolgd door Rien Rense. Heb je belangstelling en tijd voor deze werkzaamheden of wil je ons op iemand opmerkzaam maken, neem dan contact op met het bestuur (zie achterin de Korhaan). Aarzel ook niet om je belangstelling voor andere activiteiten van de vogelwerkgroep kenbaar te maken, er is altijd wel wat leuks en boeiends te doen. Ideeën voor nieuwe activiteiten zijn ook welkom.