Dit is een oproep om komende winter op zoek te gaan naar slaapplaatsen van grote gele kwikstaarten, niet alleen in de provincie Utrecht, maar ook daarbuiten. Andere vogelwerkgroepen in den lande gaan komende winter ook meer aandacht aan de grote gele kwikstaart schenken. De bedoeling is om tot een landelijk overzicht te komen van het voorkomen van slaapplaatsen en in tweede instantie om tot een beter gefundeerde schatting te komen van het totaal aantal grote gele kwikstaarten in Nederland, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Bosjes met over het water overhangende takken langs singels, grachten en vaarten zijn favoriet. Waterzuiveringen zijn ook verdachte plekken om in de gaten te houden.