In het verleden werd de informatie van de komende lezingen op datumvolgorde ingebed in het overzicht van de excursies. Met ingang van deze Korhaan is voor een andere manier gekozen. In mijn contacten met de uitgenodigde sprekers heb ik hen gevraagd een kort verhaal op papier te zetten met informatie over hetgeen ze gaan vertellen en vertonen. De gedachten erachter is tweeërlei. Ten eerste: het geven van informatie over hetgeen geboden gaat worden en ten tweede: om u te enthousiasmeren de gang naar de Bethlehemkerk te maken en daar te genieten en te leren van de mooie beelden die getoond zullen worden.