Sinds kort is de Korhaanredactie versterkt met Josée van Beek en Joost van Ramshorst. Zij redigeren de artikelen. Paul Keuning is bereid gevonden een overzicht te maken van de onderwerpen in de ontvangen literatuur. Engbert van Oort stelt de veldwaarnemingen samen. Kortom vele handen maken licht werk, zoals onze voorzitter voorin dit nummer raak opmerkt. Rob Kole kan nu met een gerust hart zijn werk voor onze redactie beëindigen. Rob zit echter niet stil, want hij is onder meer druk met het tijdschrift Het Vogeljaar. Namens de vogelwerkgroep; Rob, bedankt!