Het Algemeen Bestuur (AB) van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, is ook zes keer bij elkaar geweest. Het DB is ingesteld om als bestuur slagvaardiger en sneller te kunnen optreden en waar nodig bepaalde zaken voor het Algemeen Bestuur voor te bereiden.