Verzamelen is een gedrag dat bij een heleboel mensen nog in hun genen aanwezig is. Dit gedrag heeft zijn oorsprong waarschijnlijk in de prehistorie, toen men op jacht en verzamelen was aangewezen om te kunnen overleven. De gevleugelde uitdrukking ‘Wie spaart die heeft wat’ zou wel eens heel oud kunnen zijn. Zet een groep mensen bij elkaar en onder hen bevindt zich altijd wel iemand die met deze drang behept is. Ook onder vogelliefhebbers zijn veel verzamelaars. Het gros ervan houdt zich bezig met het noteren van waarnemingen in veldboekjes, waar vervolgens niets meer mee gebeurt. Een ander deel stuurt deze op naar waarnemingsrubricken, zoals die van het Vogeljaar, Dutch Birding, SOVON of een andere organisatie, die als grootverzamelaar fungeren.