De druk op de openbare ruimte en daarmee op natuur en landschap en de daarin aanwezige vogels wordt met het jaar groter. De subgroep Natuurbescherming beoordeelt enerzijds de ontwikkelingen en plannen aangaande de openbare ruimte en de effecten hiervan en reageert daarop indien nodig; anderzijds draagt zij bij aan actieve natuurontwikkeling. Daarbij wordt ook over de grens gekeken, omdat de externe werking van ontwikkelingen daar ook gevolgen kan hebben voor ons werkgebied. Vaak wordt – zo nodig samen met andere natuurbeschermingsorganisaties of anderen – bezwaar aangetekend en getracht het tij te keren. In onderstaande opsomming wordt aangegeven wat ons op dit moment bezighoudt. Inmiddels is de subgroep gegroeid tot zes personen met kennis en ervaring op het gebied van wetgeving, ecologie, landschapsarchitectuur, biologie, natuuren dierenbescherming. Uitbreiding met een aantal leden is gewenst. Vooral wordt gezocht naar kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer, natuurontwikkeling, vogelbescherming en ruimtelijke ordening.