De subgroep Natuurbescherming begeeft zich op het vlak van natuurontwikkeling, -behoud en -bescherming Het zal u niet verbazen dat op deze terreinen nogal het een en ander te doen is in ons werkgebied. Hier volgt een kleine greep. Het ontwikkelen van uiterwaarden langs de Eem, vogels beschermen met de gemeente Huizen, de aantasting van ons vertrouwde natuurgebieden zoals de Gooikust zuidoever en het Naardermeer. De ontwikkelingen gaan echter snel. Plannen ontwikkelen, reacties van de pers, belanghebbenden, overheid, voor- en tegenstanders, noem maar op.