In de algemene ledenvergadering op 27 maart zijn het jaarverslag en het financieel verslag over 2007 toegelicht en goedgekeurd. Het verslag hiervan vindt u in deze Korhaan. Heel positief zijn de benoeming van Piet Spoorenberg als bestuurslid en coördinator van de Subgroep Avifauna en, na eerder sterk aandringen van de overige leden van het bestuur, de herbenoeming van penningmeester André Kerkhof. Het bestuur is nu nog niet compleet, maar er is toch continuïteit en dat is een goede basis voor ons werk als bestuur. Na de pauze is de film “Schoffies” gedraaid. Deze film toont het leven van de Amsterdamse stadsreigers en de vaak bizarre ‘samenwerking’ met sommige Amsterdammers. Tassen vol drumsticks, kippenpootjes en kuikens worden uitgedeeld, en ook de Febo en de sportvissers hebben een plaats in de voedselketen en het dagmenu van de reigers.