Rien Rense heet de aanwezigen welkom en leest de namen voor van de leden die hebben afgezegd. Er zullen vanavond twee leden in het zonnetje worden gezet door middel van het uitreiken van een oorkonde. Dit gebeurt door omstandigheden na de pauze.