Wat is een ANBI zult u zich afvragen? Welnu, een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. En Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken is bij beschikking van de Belastingdienst vanaf 1 januari 2008 als ANBI aangewezen.