Het is een goed initiatief van de KNNV om de fameuze Veldgids Roofvogels van Benny Génsbøl te laten aanpassen en bij te werken. De schitterend getekende illustraties zijn vrijwel allemaal afkomstig uit deze gids. Daar is het niet bij gebleven. Van de vele, meest nieuwe foto’s zijn er maar liefst vijftien gemaakt door Nederlandse fotografen. De in kleur vervaardigde verspreidings- en dichtheidskaartjes konden dank zij de hulp van SOVON worden gemaakt.