Allereerst wil ik u meedelen dat redactie met een nieuw lid uitgebreid is. Met ingang van dit nummer werkt Carla van Lingen mee aan De Korhaan. Van haar hand is het verslag van de brand in de schaapskooi, evenals het stukje over de Huismus. De redactie is blij met haar komst. We kunnen de taken binnen de redactie nu iets meer verdelen. In het komend winterseizoen zijn er weer contactavonden voor de leden van de VWG. De data en de onderwerpen vindt u in het Programma. Als u altijd de artikelen van Jan Mooij over de weidevogels in de Eempolder leest, zult u waarschijnlijk met genoegen zien dat Jan op de contactavond in november komt vertellen over Eempoldertellingen. Het onderwerp ‘Nestkasten’ komt op de contactavond in oktober aan de orde.