Op het gevaar af te worden versleten voor iemand die niet met zijn tijd meegaat en geen oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen steek ik mijn nek uit met onderstaande ontboezeming. Het is bijna onvoorstelbaar hoe computers vrijwel iedereen in hun greep hebben gekregen. De maatschappij kan niet meer zonder en raakt ontwricht wanneer er een storing optreedt. De email is een van de verworvenheden om met elkaar te kunnen communiceren en dat zullen we weten ook. Enkele decennia terug had de PTT – na diverse naamsveranderingen nu TNT- nog een leger aan postbodes in dienst die brieven moesten bezorgen. Er werd wat afgeschreven en bezorgd, er was gedoe met postzegels en het duurde enige tijd voordat de brief bij de geadresseerde lag. Op zakelijke brieven na wordt er bijna niets meer geschreven en verstuurd.