Harry de Rooij meldt dat de Roofvogelwerkgroep zes nieuwe leden aan de nieuwe ledenavond heeft overgehouden. De vergadering vindt dat er moet worden doorgegaan met de werving van nieuwe actieve leden. Een volgende keer kan dat beter in één ruimte. Lezingavonden zouden geschikt kunnen zijn, maar contactavonden lijken hiervoor meer aangewezen. Een contactavond zou vanuit één of verschillende werkgroepen kunnen worden ingevuld. Het bestuur zal met verzoeken komen.