Meerkoeten behoren niet bepaald tot een mijn favoriete soorten. Toch kunnen ze zo af en toe opmerkelijk gedrag vertonen. In de boerensloot achter ons huis broedt jaarlijks een stelletje Meerkoeten. Doordat er veel kraaien, reigers. meeuwen en snoeken op de loer liggen voor de eieren en jongen is de kans dat de jongen het halen heel erg klein. Nadat ze de eerste poging bij ons gewaagd hadden, werd het tweede nest een eindje verderop gebouwd. Na het uitkomen van de eieren was het weer aftellen geblazen: drie, twee, één. En toen gebeurde er iets vreemds.... Terwijl de Zwarte Kraaien verwoede pogingen deden het overgebleven jong uit het water te pakken, zwommen de ouders met jong naar de oude nestplaats. Plaats, want door de regenval was het water gestegen en was er niets meer te zien.