Na een ongelijke strijd tegen een slopende ziekte is op 27 augustus in Loosdrecht ons lid Aren de Later op de leeftijd van 76 jaar overleden. Aren was enkele tientallen jaren in de Vogelwerkgroep het Gooi actief, maar bleef altijd een werker op de achtergrond. In de periode dat leden van de vogelwerkgroep deelnamen aan de watervogeltellingen langs de grote rivieren was hij vaak van de partij. Ook assisteerde hij bij het nestkastonderzoek en toen hij daarmee gestopt was, konden we bij de timmerochtenden voor nestkasten gebruik maken van zijn kundigheid. Voordat ‘Vogels tussen Vecht en Eem’ verscheen had hij al heel wat uren in inventarisaties en tellingen gestoken. Na zijn actieve jaren bleef hij wel naar vogels kijken tijdens urenlange wandelingen, waarbij de Hoorneboegsche Heide zijn favoriete wandelgebied was, maar hij stopte met het bijdragen aan de diverse onderzoeken. Soms kwam hij nog op de trektelpost in het Corversbos. Je zag hem dan al van ver aankomen met zijn favoriete alpinopet op. Op de lezingenavonden bleef hij trouw verschijnen. Daar deed hij zijn naam eer aan, want hij verscheen steevast te laat. Op een van die avonden toen het licht al uit was en de lezing al was begonnen kwam hij weer eens voorzichtig naar binnen. Dit ontlokte aan iemand die wist dat hij het was de opmerking; “Welkom mijnheer de Later”.