Dinsdag 7 oktober 2008 start de vogelherkenningscurus voor volwassenen van de Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken. Op zes dinsdagavonden van 20.00 tot 22.15 uur vertellen we u, met gebruik van dia’s en een beamerpresentatie, over vogels die in ons land verblijven. De cursus wordt gehouden in de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat. Naast de zes theorie-avonden gaan we ook vier keer op excursie in diverse natuurgebieden om onze opgedane kennis in praktijk te brengen. De excursies zijn ’s morgens vanaf 8.00 uur op zaterdag 18 oktober, zondag 26 oktober, zondag 2 november en zaterdag 8 november.