In de vrije natuur verblijven is niet altijd zonder risico’s. Teken die de ziekte van Lyme kunnen overbrengen zijn daar een voorbeeld van. Dieren, om het hier maar even bij vogels te houden, kunnen agressief zijn. Die agressiviteit is nooit zonder reden. Mensen worden als indringers in broedkolonies beschouwd; daarbuiten verdedigen andere soorten hun broedsels of jongen. Ook kunnen vogels van jongs af aan zo lang verzorgd zijn dat ingeprent is dat zij bij mensen terecht kunnen voor voedsel of aandacht. Vrijweljaarlijks verschijnen berichten in de krant dat ‘kraaien’ mensen aanvallen. Vrijwel zonder uitzondering zijn dat Kauwen die als jong zijn geroofd en losgelaten zijn omdat zij te lastig werden, of ontsnapten toen zij vliegvlug werden.