Het beleid van het algemeen bestuur van de VWG is in 2009 allereerst gericht op het voortzetten van de bestaande activiteiten. De drie hoofdpunten zijn: – het werven van meer leden; – het ontwikkelen van een jeugdbeleid; – het versterken van de samenhang binnen de vereniging. Voor de ledenwerving wordt weer een flyer toegevoegd aan de contributienota om zoveel mogelijk huisgenoten lid te maken en om gewone leden te werven. Ook is een flyer beschikbaar om bij andere activiteiten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld in de promotiekraam.