De coördinatoren en de penningmeester hebben weer een topprestatie geleverd. Al in de eerste weken van het nieuwe jaar is het jaarverslag van de vereniging opgesteld. Het jaarverslag laat zien dat het zowel wat betreft activiteiten als in financieel opzicht goed gaat met de vereniging. U vindt het verslag in deze Korhaan, samen met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 26 maart waarin het zal worden besproken. In deze vergadering zullen we na 27 jaar afscheid nemen van Joke van Velsen als bestuurslid. Het spreekt vanzelf dat dit afscheid niet ongemerkt voorbij zal gaan. Er wordt een aangepast programma voorbereid, maar wat er precies gaat gebeuren mag ik nog niet verklappen.