Op woensdagavond 21 januari is weer een vergadering gehouden van de Subgroep Avifauna. Er was veel belangstelling. De belangrijkste punten uit de vergadering waren: Jelle Harder heeft een brief aan het bestuur gericht omdat hij zich zorgen maakt over het beleid. Veel aanwezigen waren het er mee eens dat dit een belangrijk punt is, maar behandeling in deze vergadering zou te weinig tijd over laten voor de andere punten. Daarom is besloten om aan deze brief, naast een gesprek van Jelle met het bestuur, een extra vergadering te wijden. Deze vindt plaats op 23 februari, waarschijnlijk in Westerheem. Bij de inventarisaties wordt voorgesteld om, naast de voortzetting van de inventarisatie van de Loenderveense Plas en de afgesproken inventarisatie van De Kampen op weidevogels, een project te beginnen voor akkervogels. Het Goois Natuurreservaat wil het beheer van akkerranden verbeteren. Wij zouden dan kunnen helpen met de monitoring. GNR komt met een plan, wij bekijken wat de mogelijkheden zijn. De groep in Huizen gaat door, men bekijkt nog wat men gaat doen. Wat betreft natuurbescherming wordt voorgesteld om samenwerking te zoeken met algemene organisaties, b.v. Vrienden van het Gooi. Procedurele acties moeten wij dan aan hen overlaten, wij concentreren ons op inhoudelijke ondersteuning. Een discussie over de samenwerking met de SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) leidt tot de conclusie dat wij goed op een rijtje moeten zetten wat de voor- en nadelen van zo’n samenwerking zijn. Het bestuur van de VWG behandelt dit verder. De contactavonden worden slecht bezocht. Degenen die wel komen zijn echter enthousiast over deze avonden. Misschien helpt het als er meer aandacht wordt besteed aan de aankondiging. De waarnemingskaartjes worden steeds minder gebruikt, terwijl het gebruik van waarneming.nl en het Goois vogelnet toeneemt. Er lopen gesprekken over samenwerking, maar voorlopig worden de kaartjes gehandhaafd. Na enige discussie wordt als vogel van het jaar de Boomklever gekozen. Dick Jonkers zal dit coördineren met assistentie van Fred van Klaveren en Jan Mooij.