Als vervolg op het artikel ‘Mijn gierzwaluwbelevenissen (De Korhaan 42 (1): 27-28 over mijn ervaringen met Gierzwaluwen en hun bescherming wil ik een kleine aanvulling geven. Gelukkig heb ik in de oude kast aan mijn huis weer broedende Gierzwaluwen. De nieuwe kasten zijn nog niet bezet, maar daar had ik ook geen rekening mee gehouden, omdat ik deze pas in het najaar van 2007 heb opgehangen. Gewoonlijk duurt het een aantal jaren voordat nieuwe nestkasten bezet raken.