Afgelopen zomer hebben een aantal vogelwerkgroepen uit het hele land het initiatief genomen tot het oprichten van een landelijk nestkastenonderzoeknetwerk, speciaal gericht op zangvogels (van mezen, Boomklevers, zwaluwen en vliegenvangers tot Kauwen en Holenduiven). Ronals Beskers als de stimulator van de Werkgroep Nestkasten van de VWG is mede-initiator. Zaterdag 21 maart 2009 (10.00-16.00 uur) wordt een eerste landelijke bijeenkomst georganiseerd op het NIOO in Heteren. Hierop wil men met geïnteresseerde nestkastcontroleurs en ringers, afgevaardigden van vogelwerkgroepen met nestkastonderzoek en wetenschappelijke onderzoekers bijeenbrengen. Met die gebruikers van nestkasten wordt besproken wat men wil bereiken en hoe men dat denkt te kunnen gaan doen Alle deelnemende partijen geven presentaties. Het programma wordt nog bekend gemaakt, waarna er verder opties en voorstellen worden besproken!