Zoals u kunt zien aan het overzicht van de ledenmutaties in deze Korhaan neemt het ledental van de VWG nog steeds toe. De oplage van ons tijdschrift wordt daarom verhoogd van 700 naar 750. Voor de vogelherkenningscursus is dit voorjaar weer veel belangstelling. Er moet helaas met een wachtlijst worden gewerkt. Via de cursus vinden veel aankomende vogelaars hun weg naar onze vereniging. De nieuwe leden wil ik hartelijk welkom heten. Over enige tijd zal voor de nieuwe leden weer een introductiebijeenkomst worden georganiseerd. In de tussentijd raad ik u aan om de lezingen of excursies al te bezoeken. Wanneer u belangstelling hebt voor bepaalde activiteiten, kunt u contact opnemen met bestuursleden of coördinatoren van verschillende werkgroepen. Op het achterblad van deze Korhaan staan nu alle namen en adressen bij elkaar. De algemene ledenvergadering eind maart was goed bezocht. De vergadering kon instemmen met het jaarverslag en met het gevoerde beleid.