Al vele tientallen jaren hebben we binnen onze vogelwerkgroep een aantal enthousiaste leden dat zich bezig houdt met het ringen van vogels. Vanaf 1997 hebben deze zich verenigd onder de naam Vogelringstation Het Gooi. De doelstellingen van het Vogelringstation zijn: • vaststellen van de jaarlijkse reproductie; • conditie en overlevingskansen; • partnertrouw en trouw aan de broedplaats, • inzicht krijgen in doodsoorzaken • bepalen van trekwegen in voor- en najaar • het vastleggen van pleisterplaatsen en het opsporen van overwinteringsgebieden.